O nama

Usluge i vrste zahvata koje pružamo

Osnovno o firmi

Osnovana 1994.god. sa osnovnim djelatnostima: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje te Građevinarstvo. Tijekom 1998. god. registrirana je i za izradu prostorno planske dokumentacije (urbanističkih planova).

Kroz proteklih dvanaest godina kadrovski je i organizacijski osposobljena za izradu (projektiranje) arhitektonskih i urbanističkih studija i svih vrsta tehničke dokumentacije za ishođenje dozvola i izvođenje za „uobičejene“ vrste građevina.

Kao posebne specijalnosti, od osnutka smo razvijali metode i znanja za projektiranje obnove povijesnih građevina, objekata kulturno-spomeničke baštine, tradicionalne drvene kuće, te sakralne arhitekture (crkve). U proteklih nekoliko godina izrađivali smo i niz detaljnih urbanističkih planova na području grada Velike Gorice.

Vrste usluga koje pružamo:

 • arhitektonskaidejna rješenja i projekti
 • urbanističke studije i detaljni planovi
 • izrada investicijskih programa
 • projekti za lokacijske i građevne dozvole
 • izvedbena dokumentacija za građenje
 • predračuni troškova i troškovnici
 • elaborati utroška toplinske energije
 • arhitektonske izmjere, procjene i „legalizacije“
 • nadzori nad izvođenjem radova
 • detaljni planovi uređenja
 • konzervatorska istraživanja i studije

Vrste zahvata i građevina koje obrađujemo:

 • nove stambene građevine i obiteljske kuće
 • zgrade društvene i javne namjene
 • poslovne i proizvodne građevine i postrojenja
 • obnova spomenika kulturne baštine
 • rekonstrukcija starih građevina
 • preuređenje tradicionalni drvenih kuća
 • obnova sakralnih građevina – crkve, poklonci
 • uređenjeurbanih površina, trgova, ulica i sl.
 • uređenje sportskih i rekreacijskih zona
 • uređenje zona eksploatacije mineralnih sirovina
 • projektiranje i uređenje interijera

Projektanti i suradnici

three

Ivica Leder

dipl. ing. arh., direktor

Arhitektonsko projektiranje, prostorno planiranje, obnova povijesnih građevina.

three

three

three

Robert Zetković

građ. tehn.

kalkulacije, troškovnici, proračun fizikalnih svojstva zgrada.

Pridruženi projektanti

 • Tajana Ivić, dipl.inž.arh. – uređenje interijera, oblikovanja namještaja i opreme
 • Stjepan Lončarić, dipl.inž.arh. – obnova povijesnih građevina pod spomeničkom zaštitom
 • Dragica Pašalić, inž.građ. – projekti vodovoda i kanalizacije, niskogradnje

Kooperanti

 • ELAG, Zagreb – projektiranje elektroinstalacija
 • Alfa inženjering, Slavonski Brod – projekti konstrukcije, statički proračuni
 • Instalacije inženjering, Zagreb – strojarske instalacije
 • SVENING, Zagreb – proračuni fizikalnih svojstava građevina
 • JAB Ljubić, Zagreb – projekti zaštite od požara i zaštite na radu